Erica L.

Klockljungar

Beskrivning. Lågväxta, vintergröna ris. Kvistar gråaktiga. Blad fyra och fyra i krans, körtelhåriga, grågröna, barrlika med inrullad kant. Blommor fyrtaliga, i huvudlika flockar i grenspetsarna. Foder körtelhårigt. Krona äggformigt urnlik, rosa; kvarsittande även efter blomningen. Ståndare åtta, ståndarknappar med två hornlika bihang. Stift ett, märke odelat. Frukt en kapsel. Frön ovala.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Erica lär komma från ett gammalt indoeuropeiskt ord, vereika, som betyder ljung.

Släktet har omkring 700 arter, de allra flesta i Sydafrika. I Sverige förekommer endast arten klockljung (E. tetralix). Flera andra arter odlas som prydnadsväxter, främst de europeiska arterna vårljung (E. herbacea), purpurljung (E. cinerea), fransk vårljung (E. vagans) och höstljung (E. gracilis). Rötterna av den sydeuropeiska arten trädljung (E. arborea) kallas briar eller briarrot och används för tillverkning av piphuvuden.

Familj: Ericaceae

Art:
klockljung (E. tetralix)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/erica/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg