Klockljung

Erica tetralix L.

Svenska synonym: vanlig klockljung

Klokkelyng Klokkelyng Kellokanerva Cross-leaved Heath Glocken-Heide

Klockljung Beskrivning. Klockljung är ett lågväxt vintergrönt ris med rosa blommor som sitter i huvudlika flockar i toppen av något förlängda stänglar. Bladen är barrlika och sitter i kransar om fyra, de är grågröna och körtelhåriga med inrullad kant. Klockljung blommar i juli-augusti med rosa, urnformade blommor. Klockljung Blommorna sitter kvar länge efter blomningen men blir så småningom bruna och pappersartade. Fruktkapseln sitter dold av de kvarsittande blommorna.
Klockljung kan knappast förväxlas med andra arter, den skiljs lätt från ljung (Calluna vulgaris) som saknar körtelhår och har öppna, flikiga blommor som sitter i ensidiga klasar.

Klockljung, utblommad Utbredning. Klockljung är ganska vanlig, den växer på fuktiga hedmarker, myrar och kärrkanter. Arten har en utpräglat västlig utbredning. Första fynduppgift publicerades i tillägget till Rudbecks Catalogus plantarum år 1666 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tetralix är ett växtnamn som användes redan av Plinius om en ljungväxt (Ericaceae).

Familj: Ericaceae
Släkte: Erica

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/erica/erictet.html
Senaste uppdatering: 24 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg