Empetrum L.

Kråkbär

Beskrivning. Lågväxta, vintergröna ris eller dvärgbuskar, grenar nedliggande eller uppstigande. Blad barrlika, strödda eller skenbart kransställda. Blommor enstaka i bladvecken, enkönade med ståndare eller pistill, eller tvåkönade med både ståndare och pistill. Hylle oansenligt, bildat av tre brunröda fjäll. Ståndare tre, rödaktiga. Ståndarknappar utan bihang, öppnar sig med längsgående springor. Pistill med ett stift och tre flikade märken. Frukt en svart köttig stenfrukt med fem till tio stenar som var och en innehåller ett frö. Kråkbären är vindpollinerade och blomningen sker tidigt på året.
Kromosomtal: 2n=26 (kråkbär), 2n=52 (nordkråkbär).

Övrigt. Kråkbären har alltid förts till familjen Empetraceae, men det har visat sig att de är en specialiserad vindpollinerad grupp inom ljungväxterna (Ericaceae). De nedfallna bladen innehåller toxiner vilka hämmar andra växters etablering, och det gör att kråkbärsbestånd ofta breder ut sig då bladen bryts ner långsamt. I äldre tid när skogsbränder var vanligare brann de gamla bladen upp och därmed hindrades kråkbärsriset utbredning.

Etymologi. Släktnamnet Empetrum kommer av grekiskans en (i, på) och petra (klippa), och betyder 'växer på berg'. Namnet användes redan av Dioskorides, 70 f. Kr.

Släktet har ett fåtal arter, antalet varierar mellan en-två till närmare tjugo, beroende på hur snävt artbegrepp som tillämpas. Arterna skiljs huvudsakligen på olikheter i kromosomtal, fruktfärg, samt förekomst av enkönade och tvåkönade blommor.
Två arter förekommer i Sverige, kråkbär (E. nigrum) och nordkråkbär (E. hermaphroditum).

Familj: Ericaceae

Arter:
kråkbär (E. nigrum)
nordkråkbär (E. hermaphroditum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/empet/welcome.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg