Bestämningsnyckel

Empetrum L. - Kråkbär

1. Blommor enkönade. Frukt utan ståndare vid basen. Stam ofta rotslående.
---kråkbär (E. nigrum)
1. Blommor tvåkönade. Frukt med ståndare kvarsittande vid basen. Stam ej rotslående.
---nordkråkbär (E. hermaphroditum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/empet/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg