Nordkråkbär

Empetrum hermaphroditum Hagerup

Vetenskapliga synonym: E. nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher
Svenska synonym: fjällkråkris, nordligt kråkbär, nordligt kråkris

Fjellkrekling Fjeld-revling Pohjanvariksenmarja Fjallakrækilyng Crowberry Zwittrige Krähenbeere

närbild av frukt

Beskrivning. Nordkråkbär är ett lågt vintergrönt ris med barrlika blad, oansenliga blommor och svarta bärlika frukter. Stammen är ofta uppstigande, men inte rotslående. Blommorna är tvåkönade, med både ståndare och pistill. Efter blomningen sitter de tre ståndarna kvar under frukten, vilket skiljer den från den mycket snarlika arten kråkbär (E. nigrum). De två skiljs också genom skillnader i kromosomtal, nordkråkbär har 52 medan kråkbär endast närbild av frukt har 26. Nordkråkbär betraktas ofta som en underart av kråkbär och har då det latinska namnet Empetrum nigrum ssp. hermaphroditum (Hagerup) Böcher. Bladen hos nordkråkbär är oftast bredare och mer elliptiska än hos kråkbär vars blad är mer parallellsidiga.

Utbredning. Nordkråkbär har en nordlig utbredning och är den av arterna som dominerar i Norrland. På kalfjället bildar nordkråkbär vidsträckta hedar, företrädesvis på kalkfattig mark. Nordkråkbär Även i fjällbjörkskogen kan nordkråkbär dominera. I norra Svealand och sydligaste Norrland förekommer nordkråkbär tillsammans med kråkbär. Med undantag för Svealandskusten saknas nordkråkbär nästan helt i södra Sverige. Första fynduppgift är från Lappland 1773 ("E. nigrum", Nordstedt 1920). Nordkråkbär i blom

Användning. Frukterna har en fadd lite besk smak och är inte särskilt goda att äta.

Övrigt. Nordkråkbär kan inte säkert skiljas från kråkbär (E. nigrum) utan att kromosomtalet fastställs. Tvåkönade blommor förekommer sällsynt även inom kråkbär, liksom enkönade regelbundet finns i populationer av nordkråkbär.

Etymologi. Artnamnet hermaphroditum betyder tvåkönad och syftar på att blommorna har både ståndare och pistiller.

Familj: Ericaceae
Släkte: Empetrum

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/empet/empeher.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg