Chimaphila Pursh

Rylar

Beskrivning. Vintergrönt ris. Blad kransställda, läderartade, glänsande, omvänt äggrunda med grovsågad bladkant. Blommor nickande, i flocklik, långskaftad, fåblommig klase. Kronblad rosa. Ståndare tio, ståndarsträngar vidgade vid basen; ståndarknappar röda, med poröppningar på två rörlikt förlängda utskott. Pollenkorn i tetrader. Stift kort. Frukt en upprätt kapsel, frön talrika.
Kromosomtal: 2n=26

Etymologi. Släktnamnet Chimaphila kommer av grekiskans cheima (vinter) och filos (tycka om), vilket syftar på de vintergröna bladen.

Släktet har fyra eller fem arter, bara arten ryl (C. umbellata) förekommer i Sverige.

Familj: Ericaceae

Art:
ryl (C. umbellata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/chima/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 januari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg