Ryl

Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Barton

Vetenskapliga synonym: Pyrola umbellata L.
Svenska synonym: rylört

Bittergrøn Skærm-Vintergrøn Sarjatalvikki Winterlieb

Ryl

Beskrivning. Ryl är ett vintergrönt ris med platta läderartade blad och rosa blommor i en flocklik blomställning. Bladen sitter samlade i kransar, de är glänsande gröna och har grovsågad kant, åtminstone i yttre delen. Ryl blommar i juli-augusti med rosa blommor som sitter få tillsammans i en långskaftad blomställning. Blommorna är nickande och har rundade kronblad. Fruktkapslarna är upprätta och innehåller mycket små frön.
Då den inte blommar, eller är i frukt, kan ryl förväxlas med lingon (Vaccinium vitis-idaea), men den senare har blad med helbräddad, nedvikt kant.

Ryl

Utbredning. Ryl är sällsynt och förekommer sparsamt i barrskogar i södra och mellersta Sverige, gärna tallhedar på något sandig mark. Den förekommer alltid sparsamt på sina växtplatser och är dessutom så pass lik lingon när den inte blommar att den kan vara lätt att förbise. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Ryl i frukt

Användning. Dekokt på bladen ansågs förr vara verksam mot reumatisk värk och Nyman (1868) skriver att skulle dess "kraft och verkan ytterligare bestyrkas, är det verkligen stor skada att den förekommer så sparsamt att t. o. m. botanisten i allmänhet måste räkna växten till de sällsyntare.".

Etymologi. Artnamnet umbellata betyder 'med blommor i flock' och kommer av latinets umbella (parasoll). Samma ord återfinns i det gamla namnet för familjen flockblommiga växter, Umbelliferae.

Familj: Ericaceae
Släkte: Chimaphila

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En skön, ständigt grönskande Buskvext, befintlig, ehuru icke allmän, på uråldriga, skuggrika Tallhedar, ihop med Lingonriset, som den i anseende till bladen mycket liknar. Mot slutet af Juli och i början af Augusti månader visa sig de hvita, rödletta blommorna, i flock sittande, lutande mot marken, från toppen af de ensamma, odelta blomstjelkarna."

C. Quensel i andra upplagan av Svensk Botanik I av J. W. Palmstruch (1815)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/chima/chimumb.html
Senaste uppdatering: 7 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg