Chamaedaphne Moench

Finnmyrtnar

Beskrivning. Lågväxta till medelstora, vintergröna buskar. Blad strödda, kortskaftade, läderartade, elliptiska, klädda med runda sköldformade rostfärgade fjäll, speciellt på undersidan, blad brunaktiga under vintern, sedan åter gröna. Blommor ensamma i bladvecken på korta nedböjda skaft. Foderflikar fem. Krona vit, urnlik med tillbakaböjda kronflikar. Ståndare tio, poröppningar på två rörlikt förlängda utskott. Frukt en kapsel. Frön fåtaliga, klyftformade. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Chamaedaphne kommer av grekiskans khamai (vid jorden, låg) och daphne som betyder lager, och som också är det vetenskapliga namnet på släktet tibastar (Daphne).

Släktet har en art, finnmyrten (C. calyculata).

Familj: Ericaceae

Art:
finnmyrten (C. calyculata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/chama/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg