Finnmyrten

Chamaedaphne calyculata (L.) Moench

Vetenskapliga synonym: Andromeda calyculata L., Cassandra calyculata (L.) D. Don

Finnmyrt Læderløv Vaivero

Finnmyrten Beskrivning. Finnmyrten är en vintergrön, lågväxt buske som vanligen bara blir en halv meter hög. Bladen är elliptiska, mörkgröna och läderartade med runda sköldformade rostfärgade fjäll på undersidan. Under vintern blir bladen rödaktiga men blir sedan åter gröna under våren. Arten blommar i maj-juni, blommorna sitter ensamma i bladvecken på korta nedböjda skaft. Kronan är urnlik och vit med tillbakaböjda kronflikar. Frukten är en kapsel som innehåller ett fåtal klyftformade frön.

Finnmyrten

Utbredning. Finnmyrten förekommer sällsynt i Norrbotten och östra delen av Lule lappmark. Den växer i sumpiga skogar eller på myrmark, ofta tillsammans med arter som skvattram (Rhododendron tomentosum) och dvärgbjörk (Betula nana). Första fynduppgift är från Haparanda i Norrbotten 1898 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Finnmyrten innehåller det giftiga ämnet andromedotoxin, liksom den likaledes giftiga arten rosling (Andromeda polifolia).

Etymologi. Artnamnet calyculata kommer av latinets calyculus som är dimunitiv av calyx (blomkalk) och betyder 'med liten krona'.

Familj: Ericaceae
Släkte: Chamaedaphne

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/chama/chamcal.html
Senaste uppdatering: 19 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg