Cassiope D. Don.

Kantljungar

Beskrivning. Lågväxta, vintergröna dvärgbuskar. Grenar täckta av de tätt sittande bladen. Blad strödda eller motsatta, mörkgröna, mjuka och spetsiga, eller hårda och trubbiga. Blommor ensamma, nickande, på håriga eller kala skaft från skottspetsarna eller från bladvecken. Foder grönt eller rödaktigt. Krona vit eller rödlätt, klocklik, djupt femflikad. Ståndare tio, ståndarknappar med två hornlika bihang. Fruktämne översittande. Frukt en upprätt kapsel. Frön talrika, små.
Kromosomtal: 2n=26 (kantljung), 2n=32 (mossljung).

Övrigt. Mossljung förs numera ofta till släktet Harrimanella.

Etymologi. Släktet Cassiope är uppkallat efter Kassiopeia som omtalas i den grekiska mytologin som drottning av Etiopien. Kassiopeias dotter Andromeda har givit namn åt växtsläktet roslingar, Andomeda, som också det tillhör familjen ljungväxter (Ericaceae).

Släktet har tretton arter. I Sverige förekommer de två arterna kantljung (C. tetragona) och mossljung (C. hypnoides).

Familj: Ericaceae

Arter:
kantljung (C. tetragona)
mossljung (C. hypnoides)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/cassi/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg