Mossljung

Cassiope hypnoides (L.) D. Don

Vetenskapliga synonym: Andromeda hypnoides L., Harrimanella hypnoides (L.) Coville

Moselyng Moslyng Sammalvarpio Mosalyng

Mossljung Beskrivning. Mossljung är en mycket liten, krypande, vintergrön dvärgbuske som bildar små mattor eller kuddar som bara blir upp till fem centimeter höga. Skotten är nedliggande med ofta uppstigande skottspetsar. Bladen sitter strödda och är mörkgröna, smala, spetsiga och ganska mjuka. Mossljung blommar i juli-augusti med vita klockformade blommor som sitter ensamma på långa, fint håriga blomskaft som utgår från skottspetsarna. Blomskaften är rödaktiga liksom det femflikade fodret. Kronan är ibland rödlätt och har fem trubbiga flikar. Fruktkapseln är upprätt.
Mossljung Mossljung liknar mest en mossa men har vita klockformade blommor. När den blommar kan den knappast förväxlas med några andra arter, men före och efter blomningen är arten ganska oansenlig. Den andra arten i släktet, kantljung (C. tetragona), är till alla delar större och har motsatta, trubbiga blad som sitter i rader vilket gör att skotten blir fyrkantiga.

Mossljung Utbredning. Mossljung är vanlig i fjälltrakterna, men kan vara svår att få syn på när den inte blommar. Den växer vid snölegor, ofta tillsammans med arter som styvstarr (Carex bigelowii), fjällglim (Silene acaulis) och dvärgvide (Salix herbacea). Första fynduppgift är från 'lappmarken' och publicerades år 1720 av Rudbeck (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hypnoides betyder 'som liknar Hypnum', som är ett släkte mossor.

Familj: Ericaceae
Släkte: Cassiope

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Till de allra allmännaste växterna på våra fjäll kan ock denna räknas, som växer på de torraste, grusiga ställen. Blommande lockar hon på ett förunderligt sätt till sig åskådarens uppmärksamhet; då den ej blommar, kan man knappt skilja henne från en mossa eller en mycket spenslig Lycopodium."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T.M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/cassi/casshyp.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg