Calluna Salisb.

Ljung

Beskrivning. Fleråriga, vintergröna ris. Skott och blad korsvis motsatta. Blad små, barrlika, med nedvikta kanter. Blommor i ensidiga klasar. Foder större än kronan, fribladigt, fyrtaligt, rosa. Krona liten, klocklik, djupt fyrflikig, rosa. Både foder och krona sitter kvar efter blomningen. Ståndare åtta; ståndarknappar med plattade bihang. Stift ett, märke knappformigt. Fruktämne översittande. Frukt en (septicid) kapsel som öppnar sig i skiljeväggarna. Frön små, ellipsoida, nätådrade.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Calluna är eventuellt besläktat med det grekiska ordet kallynein (göra skön).

Släktet har bara en enda art, ljung (C. vulgaris), som har en vid utbredning i Europa och mindre Asien.

Familj: Ericaceae

Art:
ljung (C. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/callu/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 december 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg