Arctostaphylos Adans.

Mjölon

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, krypande ris. Blad strödda, kortskaftade, omvänt äggformade, med hel eller sågad kant; vintergröna eller kvarsittande vissna. Blommor i klasar i grentopparna. Krona vit, urnlik. Ståndare tio, ståndarknappar med långa eller korta hornlika bihang. Fruktämne översittande. Frukt en röd eller svart stenfrukt med oftast fem stenar.
Kromosomtal: 2n=26 (ripbär), 2n=52 (mjölon).

Etymologi. Släktnamnet Arctostaphylos kommer av grekiskans arktos (björn eller nordlig) och stafyle (druva), namnet betyder nordisk druva eller björndruva (Odhner 1963).

Släktet har omkring 50 arter. I Sverige förekommer bara arterna mjölon (A. uva-ursi), som har röda frukter och vintergröna blad med helbräddad kant, och ripbär (A. alpinus) som inte är vintergrön och har nästan svarta frukter och blad med sågtandad kant.

Familj: Ericaceae

Arter:
mjölon (A. uva-ursi)
ripbär (A. alpinus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/arcto/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 mars 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg