Bestämningsnyckel

Arctostaphylos Adans. - Mjölon

1. Vintergrönt ris. Blad tjocka, läderartade, kant helbräddad. Mogna frukter röda.
---mjölon (A. uva-ursi)
1. Lövfällande ris. Blad tunna, ej läderartade, kant sågtandad. Mogna frukter svarta.
---ripbär (A. alpinus)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/arcto/nyckel.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg