Ripbär

Arctostaphylos alpinus (L.) Sprengel

Vetenskapliga synonym: Arbutus alpina L., Arctous alpinus (L.) Nied.

Rypebær Bjerg-Melbærris Riekonmarja Mountain Bearberry Alpen-Bärentraube

Ripbär, närbild av blommor

Beskrivning. Ripbär är ett nedliggande krypande ris som ofta bildar stora mattor. Bladen är tunna, omvänt äggrunda, spetsiga med tydliga nätlika nerver och sågtandad kant. Höstfärgen är mycket vacker, ofta mörkt röd. Arten är inte vintergrön utan bladen vissnar på hösten, men sitter ofta kvar ända till våren. Ripbär blommar tidigt,

Ripbär, med mogna frukter ofta före bladen spruckit ut. Blommorna är vita, urnlika och sitter i fåblommiga klasar. Frukten är en svartblå bärliknande stenfrukt med saftigt fruktkött och fadd smak, den är först grön, sedan röd och slutligen svart.
Den andra arten i släktet, mjölon (A. uva-ursi), är vintergrön, Ripbär med omogna frukter har läderartade blad med helbräddad kant, samt röda frukter. Ripbärets svarta frukter liknar kråkbärens (Empetrum), men kråkbärsarterna har barrlika, vintergröna blad och kan inte förväxlas med ripbär.

Utbredning. Ripbär är en utpräglad fjällväxt som växer på fjällhedar. Den finns även sällsynt i skogslandet i Norrbotten och Västerbotten. Ripbär, höstfärger och mogna frukter Första fynduppgift publicerades av Rudbeck i Lapponia illustrata 1701 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet alpinus syftar på att arten hör hemma i alpina miljöer.

Familj: Ericaceae
Släkte: Arctostaphylos

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är en låg och krypande buske, som finnes ganska ömnigt i Lappska fjällen och Dalarne, och hwaraf man ingen annan nytta känner, än at dess Bär är en angenäm föda för Snöripor."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/arcto/arctalp.html
Senaste uppdatering: 20 mars 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg