Andromeda L.

Roslingar

Beskrivning. Vintergröna dvärgbuskar med lång, krypande och rotslående jordstam. Stammar upprätta, glest grenade. Blad strödda, smalt lansettlika, läderartade, platta med nedvikt eller inrullad hel kant; ovansida mörkt grön, undersida blekt vitaktigt blågrön. Blommor nickande, i fåblommig flock, med långa upprätta, bleka blomskaft. Krona urnlik med fem korta flikar, blekt rosa till vit. Ståndare tio, ståndarknappar med hornlika bihang. Fruktämne översittande. Frukt en upprätt kapsel. Frö ovalt, plattat, glatt.
Kromosomtal: 2n=48

Etymologi. Släktnamnet Andromeda syftar, enligt Carl von Linné som gav den namnet, på Ovidius berättelse om jungfrun Andromeda. Som en kuriositet kan nämnas att Andromeda var dotter till Kassiopeia som givit namn åt släktet kantljungar (Cassiope).

Släktet har bara en art, rosling (A. polifolia).

Bild av Andromeda ur Carl 
von Linnés Iter Lapponicum 1732

Bild av Andromeda ur Carl von Linnés Iter Lapponicum 1732.

Familj: Ericaceae

Art:
rosling (A. polifolia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"ANDROMEDA framställes, som bekant, såsom en den älskligaste och skönaste jungfru, som kunnat vara stolt öfver den smärta halsens (blomskaftets) friska hy samt ansiktets (blomkronans) och de rosenröda läpparnes färg, hvilken vida öfverträffar den, som äfven det allra bästa, af själfva VENUS använda smink förmår framkalla. Smärt, med fjättrade fötter ligger hon knäböjande (stammens nedre del nedliggande), omgifven af vatten (om våren), fängslad vid klippan (tufvan), utsatt för afskyvärda drakar (amfibier); sorgsen böjer hon mot jorden sitt ansikte (blomman) och sträcker, värd ett bättre öde, mot himlen sina oskuldsfulla armar (grenarne), tilldess den efterlängtade PERSEUS (midsommarsolen) besegrar odjuren och ur vattnet frälsar henne, ej längre en jungfru utan en lycklig moder, som lyfter sitt hufvud (frukten) upp mot höjden. Om OVIDIUS, då han diktade sagan om Andromeda, hade för ögonen haft denna växt, skulle hans skildring näppeligen blifvit mera träffande, och efter poeters sed hade han då af en låg tufva kunnat skapa berget Olympus."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T.M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/andro/welcome.html
Senaste uppdatering: 15 januari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg