Rosling

Andromeda polifolia L.

Svenska synonym: blomris

Kvitlyng Rosmarinlyng Suokukka Bog-rosemary Rosmarinheide

Rosling Beskrivning. Rosling är ett glest växande ris med långsmala, vintergröna blad och blekrosa blommor. Den blir bara omkring två decimeter hög. Bladen är läderartade med nedvikt eller inrullad bladkant, ovansidan är mörkgrön och undersidan vitaktig. Rosling blommar i juni-juli, blommorna har blekt rosa skaft och sitter i fåblommiga flockar. Blomkronan är urnformad och har fem små och korta kronbladsflikar, i början är den ljust rosa men den bleknar något under blomningen. Fruktkapseln är upprätt.
Rosling är lätt att känna igen på sina små, nästan runda, ljusrosa blommor som sitter på långa rosa blomskaft och de långsmala bladen med bleka undersidor.

Rosling Utbredning. Rosling är vanlig i hela landet, utom på Öland och Gotland där den är sällsynt. Den växer i kärr och mossar, ofta i vitmossa tillsammans med arter som tranbär (Vaccinium oxycoccos) och sileshår (Drosera). Första fynduppgift publicerades år 1720 (Nordstedt 1920).

Rosling Etymologi. Artnamnet polifolia kommer av grekiskans polios (vit, grå) och folium (blad), namnet betyder vit- eller gråbladig och syftar på den bleka bladundersidan.

Familj: Ericaceae
Släkte: Andromeda

Norden
Norra halvklotet
Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/erica/andro/andrpol.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg