Bestämningsnyckel

Elatine L. - Slamkrypor

1. Blad tydligt skaftade, bladskaft ungefär lika långt som bladskivan. Blomma fyrtalig, med fyra kronblad.
---2
1. Blad oskaftade eller kortskaftade. Blomma tretalig, med tre kronblad.
---3

2. Fruktkapsel klotrund, något intryckt i spetsen. Frö hästskoformat.
---slamkrypa (E. hydropiper)
2. Fruktkapsel äggformad, ej intryckt i spetsen. Frö något böjt, men ej hästskoformat.
---nordslamkrypa (E. orthosperma)

3. Blommor tydligt skaftade. Ståndare sex.
---skaftslamkrypa (E. hexandra)
3. Blommor oskaftade. Ståndare tre.
---tretalig slamkrypa (E. triandra)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elatina/elati/nyckel.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg