Tretalig slamkrypa

Elatine triandra Schkuhr

Trefelt evjeblom Trehannet Bækarve Kolmihedevesirikko Dreimänniger Tännel

Tretalig slamkrypa Beskrivning. Tretalig slamkrypa är en oftast mycket liten, ettårig ört. Stjälkarna är nedliggande och rotslående, de är vanligen korta men kan bli decimeterlånga. Bladen är jämnbreda utan vidgad bladskiva och de kan bli upp till fem millimeter långa. Tretalig slamkrypa blommar från juni till augusti, blommorna är mycket små, oskaftade och sitter enstaka i bladvecken. De har tre vitarosa kronblad och tre ståndare. Frukten är en liten klotrund kapsel med nästan raka frön.
Tretalig slamkrypa Tretalig slamkrypa är ofta kraftigare byggd än de andra arterna i släktet och karaktäriseras också av sina oskaftade blommor med tre kronblad och tre ståndare. Arten skaftslamkrypa (E. hexandra) har skaftade blommor med sex ståndare. Både slamkrypa (E. hydropiper) och nordslamkrypa (E. orthosperma) har fyrtaliga blommor med åtta ståndare.

Tretalig slamkrypa

Utbredning. Tretalig slamkrypa växer på fuktiga, leriga stränder vid sjöar och vattendrag, i Norrland även på havsstränder. Den är ganska sällsynt och förekommer från Blekinge till Norrbotten. Tretalig slamkrypa Första fynduppgift är från Bispmotala i Vättern och publicerades 1832, men eventuellt finns en äldre uppgift från Torneå i Liljeblads Utkast till en svensk flora 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet triandra betyder 'med tre ståndare' och kommer av grekiskans treis (tre) och andros (man).

Familj: Elatinaceae
Släkte: Elatine

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Till vexten större och gröfre än de båda föregående [slamkrypa och nordslamkrypa], men blommor, frukt och frön äro mindre; på öfversvämmade ställen äro bladen korta äggrunda, på torrare ställen bli de mer än dubbelt längre, aflångt jemnbreda, under silfvergrå glänsande, alltid nästan utan skaft, hvarigenom arten genast skiljes från de föregående. Blomfodret tvåklufvet, kronblad 3, fröhus trerummigt, med 30-40 små, något krökta frön."

Ur Öfver de Svenska arterna af Slägterna Platanthera och Elatine av M. W. von Düben (Botaniska Notiser 1839)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elatina/elati/elattri.html
Senaste uppdatering: 7 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg