Slamkrypa

Elatine hydropiper L.

Svenska synonym: korsslamkrypa

Krossevjeblom Vandpeber-Bækarve Katkeravesirikko Eight-stamened Waterwort Wasserpfeffer-Tännel

Slamkrypa Beskrivning. Slamkrypa är en vanligen mycket liten, ettårig ört med nedliggande och rotslående stjälkar som kan bli omkring en decimeter långa. De motsatta bladen är högst en halv centimeter långa och har kort bladskaft som successivt övergår i en rundad bladskiva vilken är ungefär lika lång som bladskaftet. Slamkrypa blommar från juni till augusti, de mycket små blommorna är oskaftade och sitter enstaka i bladvecken. Blomman har fyra, små, rosavita kronblad och åtta korta ståndare. Frukten är en liten rund kapsel som oftast är intryckt i spetsen, den innehåller ett antal hästskoböjda frön.
Slamkrypa förväxlas lätt med alla de tre andra arterna i släktet, endast skaftslamkrypa (E. hexandra) är lätt att skilja genom att blommorna sitter på långa skaft. Arten nordslamkrypa (E. orthosperma) är mest lik slamkrypa och skiljs endast genom att kapseln är äggformad, ej intryckt i spetsen, samt att dess frön är nästan raka och inte hästskoformat böjda. Den fjärde arten, tretalig slamkrypa (E. triandra), har mer jämnbreda blad och tretaliga blommor med tre ståndare.

Slamkrypa

Utbredning. Slamkrypa växer på fuktiga, leriga stränder vid sjöar och andra vattendrag, i Norrland även vid havsstränder. Den är ganska sällsynt och förekommer från Skåne till Torne Lappmark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet hydropiper kommer av grekiskans hydor (vatten) och Piper (peppar) och betyder vattenpeppar, vilket syftar på att frukterna liknar små pepparkorn. Artepitetet används också i det vetenskapliga namnet på arten bitterpilört (Persicaria hydropiper).

Familj: Elatinaceae
Släkte: Elatine

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Den allmännaste arten; under vattnet äro bladen trubbigare, och jemte bladskaften nästan dubbelt kortare än på ställen dem vattnet lemnat. - Blomfodret fyrklufvet, kronblad 4, fröhus fyrrummigt, nedtryckt plattadt, nästan dubbelt så bredt som högt; frön 15-20, krökta så starkt att båda ändarne nästan röra hvarandra, således till formen helt olika alla de följande arternas."

Ur fver de Svenska arterna af Slägterna Platanthera och Elatine av M. W. von Düben (Botaniska Notiser 1839)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elatina/elati/elathyd.html
Senaste uppdatering: 4 oktober 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg