Skaftslamkrypa

Elatine hexandra (Lapierre) DC.

Skaftevjeblom Sekshannet Bækarve Six-stamened Waterwort Sechsmänniger Tännel

Skaftslamkrypa, landform Beskrivning. Skaftslamkrypa är en mycket liten ettårig ört. De nedliggande stjälkarna är rotslående och arten bildar ofta små mattor. Bladen är spatelformiga och har ett kort bladskaft. Skaftslamkrypa blommar från juni till augusti. Blommorna är mycket små och sitter på tydliga, ganska långa, skaft från bladvecken. Skaftslamkrypa, landform De har tre vitrosa kronblad och sex ståndare. Frukten är något tilltryckt i spetsen och har nästan raka frön.
Skaftslamkrypa karaktäriseras av sina skaftade blommor med sex ståndare. Alla de andra tre arterna i släktet slamkrypor (Elatine) har oskaftade blommor, samt tre eller åtta ståndare.

Skaftslamkrypa, undervattensform Utbredning. Skaftslamkrypa är sällsynt och växer på fuktig lera vid stränder av sjöar och andra vattensamlingar. Ibland växer den under vatten, men kan likväl blomma och sätta frukt. Arten har en västlig utbredning och förekommer i några få västsvenska landskap. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades av M. W. von Düben i Botaniska Notiser 1839 (Nordstedt 1920).

Skaftslamkrypa, undervattensform Etymologi. Artnamnet hexandra betyder 'med sex ståndare' och kommer av grekiskans hexa (sex) andros (man).

Familj: Elatinaceae
Släkte: Elatine

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"I Elfven vid Götheborg bland de förra; hittills blott en gång tagen, men finnes troligen mindre sparsamt vid närmare eftersökning, som i sommar försvårades af Elfvens höga vattenstånd. De skaftade blommorna - skaften äro på mina exemplar af bladens längd - skilja denna art vid första anblicken från samslägtingarne."

Ur fver de Svenska arterna af Slägterna Platanthera och Elatine av M. W. von Düben (Botaniska Notiser 1839)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elatina/elati/elathex.html
Senaste uppdatering: 16 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg