Elaeagnaceae

Havtornsväxter

Beskrivning. Lövfällande buskar eller sällan små träd; ibland tvåbyggare. Blad enkla, helbräddade, med silvergrå, fjäll-lika hår; stipler saknas. Blommor oskaftade eller kortskaftade i bladvecken, en- eller tvåkönade; vind- eller insektspollinerade. Hylle enkelt, klocklikt, med två eller fyra flikar. Ståndare fyra. Fruktämne undersittande. Frukt en bärlik skenfrukt, bildad av den uppsvällda köttiga blomaxeln.

Familjen har tre släkten och 45 arter. I Sverige finns de två släktena havtornar (Hippophaë) med den enda arten havtorn (H. rhamnoides) och silverbuskar (Elaeagnus) med den odlade och ibland förvildade arten silverbuske (E. commutata).

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Elaeagnus - silverbuskar
Hippophaë - havtornar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elaeagna/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg