Hippophaë L.

Havtornar

Beskrivning. Lövfällande, tornig buske eller litet träd; tvåbyggare med skilda han- och honplantor. Blad strödda, smalt lansettlika, ovansida grågrön, undersida silverglänsande; kant helbräddad. Blommor oskaftade i bladvecken, enkönade; blommar på bar kvist, vindpollinerad. Hylle enkelt, grönt, tvåflikigt. Hanblommor med två stora hylleflikar; ståndare fyra. Honblommor med två små hylleflikar. Frukt en bärlik, oval, orange skenfrukt.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Hippophaë kommer av grekiskans hippo (häst) och faos (ljus), namnet användes redan av Hippokrates om en tornig buske (Lid 1994).

Släktet har tre arter varav en, havtorn (H. rhamnoides), förekommer i Sverige.

Familj: Elaeagnaceae

Art:
havtorn (H. rhamnoides)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elaeagna/hippo/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg