Elaeagnus L.

Silverbuskar

Beskrivning. Lövfällande buskar, med kraftig rotskottsbildning, till nästan alla delar klädda med silvergrå fjäll-lika, sköldformade hår. Grenar utan tornar, unga skott med rostfärgade till silvergrå fjäll. Blad ovala, kant helbräddad, silvergrå på både över- och undersida. Blommor kortskaftade, enstaka eller parvis i bladvecken, tvåkönade, med enkelt klocklikt hylle; insektspollinerade. Hylle fyrflikigt, utvändigt silvergrått, invändigt gult. Ståndare fyra. Frukt en silverglänsande skenfrukt.
Kromosomtal: 2n=28.

Etymologi. Släktnamnet Elaeagnus kommer av grekiskans helos (kärr) och hagnos (ren, vit) och användes av Theofrastos som växtnamn på en buske som levde på vattensjuk mark (Corneliuson 1997).

Släktet har 40 arter varav en, silverbuske (E. commutata), förekommer förvildad i Sverige. I odling förekommer också en del andra arter och hybrider, till exempel smalbladig silverbuske (E. angustifolia) som sällsynt kan påträffas förvildad.

Familj: Elaeagnaceae

Art:
silverbuske (E. commutata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/elaeagna/elaea/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 februari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg