Bestämningsnyckel

Drosera L. - Sileshår

1. Blad med nästan rund bladskiva, oftast utbredda på marken.
---rundsileshår (D. rotundifolia)
1. Blad med avlång bladskiva, vanligen upprätta.
---2

2. Blomstängel rak, betydligt längre än bladen. Frön långsmala, nätmönstrade.
---storsileshår (D. anglica)
2. Blomstängel krökt nertill, kortare eller endast något längre än bladen. Frön ovala, papillösa.
---småsileshår (D. intermedia)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/drosera/drose/nyckel.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg