Småsileshår

Drosera intermedia Hayne

Svenska synonym: liten daggört

Dikesoldogg Liden Soldug Pikkukihokki Oblong-leaved Sundew Mittlerer Sonnentau

Småsileshår Beskrivning. Småsileshår är en liten 'köttätande växt' som bara blir upp till en decimeter hög. Bladen sitter samlade i en basal rosett och är upprätta. Bladskaften är kala och bladskivan är smal och tungformad. Bladöversidorna har körtelhår som avsöndrar en seg och klibbig vätska. Småsileshår blommar i juli-augusti med små vita blommor. Blomstängeln hos småsileshår är oftast kort och vanligen böjd nertill och ser därför ut att sitta vid sidan om bladrosetten. Fröna är ovala och papillösa till skillnad från de andra arterna i släktet sileshår (Drosera) som har långsmala, spolformade frön med nätmönster.
Småsileshår Småsileshår har upprätta och långsmala blad som liknar storsileshårets (D. anglica) blad, men den senare har en rak blomstängel som sitter mitt i bladrosetten och som oftast är mycket längre än bladen. Hybriden mellan storsileshår (D. anglica) och rundsileshår (D. rotundifolia) är lik småsileshår men utvecklar bara skrumpna frön.

Småsileshår

Utbredning. Småsileshår är ganska vanlig i södra Sverige upp till Östergötland men den förekommer ända upp i Ångermanland. Den växer liksom de andra sileshårsarterna på fuktig mark, oftast på myrar. Första fynduppgift publicerades år 1828 (Nordstedt 1920).

Användning. Alla arterna i släktet sileshår (Drosera) har använts till att göra så kallad tätmjölk. Vätskan från körtelhåren har använts som vårtborttagningsmedel.

Etymologi. Artnamnet intermedia kommer av latinets inter (mellan) och medium (mitt), namnet betyder intermediär, mellanstående.

Familj: Droseraceae
Släkte: Drosera

Norden
Norra halvklotet
Köttätande

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/drosera/drose/drosint.html
Senaste uppdatering: 6 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg