Succisa Haller

Ängsväddar

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt, slät. Blad lansettlika, hela eller med glesa grova tänder. Blommor i halvklotformiga korglika samlingar, alla blommor likstora. Stödblad örtartade. Blomfäste med fjäll mellan blommorna. Ytterfoder fyrkantigt och fyrflikigt. Foder med fyra eller fem ofta mörka borst, kvarsittande i frukt. Krona fyrflikad, vanligen blå, sällan vit eller rosa. Ståndare fyra. Stifte ett. Frukt en nöt som är innesluten i ytterfodret.
Kromosomtal: 2n=18, 20.

Etymologi. Släktnamnet Succisa kommer av latinets succisus (avhuggen) och syftar på roten som ser ut att vara tvärt avskuren.

Släktet har bara en art, ängsvädd (S. pratensis).

Familj: Dipsacaceae

Art:
ängsvädd (S. pratensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/succi/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg