Scabiosa L.

Fältväddar

Beskrivning. Fleråriga, kala eller håriga örter. Stjälk enkel eller grenig, utan taggar. Blad motsatta, parflikiga, de nedre ibland hela. Blommor i platta korglika samlingar, kantblommor större än de inre. Stödblad örtartade. Blomfäste med hinnlika fjäll mellan blommorna. Ytterfoder med åtta ribbor, upptill med hinnartat bräm. Foder med fem bruna eller bleka borst. Krona violett, femflikad. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en nöt som är innesluten i ytterfodret.
Kromosomtal: 2n=16.

Etymologi. Släktnamnet Scabiosa kommer av latinets scabies (skabb). Namnet användes som ett växtnamn redan på 1400-talet (Lid 1974).

Släktet har 80 arter. Bara de två arterna fältvädd (S. columbaria) och luktvädd (S. canescens) förekommer i Sverige. Tillfälligt har också arten gulvädd (S. ochroleuca) påträffats.

Familj: Dipsacaceae

Arter:
fältvädd (S. columbaria)
luktvädd (S. canescens)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/scabi/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg