Fältvädd

Scabiosa columbaria L.

Due-Skabiose Ketotörmäkukka Small Scabious Tauben-Skabiose

Fältvädd Beskrivning. Fältvädd är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken har motsatta blad och är upprätt och nästan kal. Bladen är vanligen en till två gånger parflikiga, de övre med smala flikar. Fältvädd blommar från juli till september med violetta doftlösa blommor som sitter i platta korglika samlingar. De yttre blommorna är betydligt större än de inre, stödbladen är örtartade och mellan blommorna sitter hinnlika fjäll. Fältvädd Kronan är femflikig. Frukten är omgiven av ett ytterfoder med åtta ribbor och som upptill vidgar sig i ett hinnartat bräm. Innerfodret har fem bruna borst.
Fältvädd är mycket lik den sällsynta arten luktvädd (S. canescens), den senare skiljs genom helbräddade eller grunt tandade nedre blad, doftande blommor, samt innerfoder med bleka borst. Arten åkervädd (Knautia arvensis) är mer storväxt och har fyrflikiga blommor.

Fältvädd i frukt Utbredning. Fältvädd förekommer tämligen allmänt i Skåne och på Öland och Gotland, men kan sällsynt påträffas ända upp i Uppland. Den växer på torr och kalkrik mark, i torrbackar och på gräshedar. Fältvädd, blad Första fynduppgift är från Gotland och publicerades 1662 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet columbaria kommer av latinets columba (duva).

Familj: Dipsacaceae
Släkte: Scabiosa

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/scabi/scabcol.html
Senaste uppdatering: 10 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg