Bildgalleri

Luktvädd - Scabiosa canescens Waldst. & Kit.


Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd,
blad

Luktvädd,
frukter

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd

Luktvädd,
blad

Luktvädd

© Naturhistoriska riksmuseet 2005

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/scabi/scabcan2.html
Senaste uppdatering: 11 juli 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg