Luktvädd

Scabiosa canescens Waldst. & Kit

Vetenskapliga synonym: S. suaveolens DC.

Vellugtende Skabiose Graue Skabiose

Luktvädd Beskrivning. Luktvädd är en flerårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt, tätt hårig, och har motsatta blad. De övre bladen är fint parflikiga, medan de nedre bladen vanligen är helbräddade. Luktvädd blommar från juli till september med violetta doftande blommor som sitter samlade i platta korglika samlingar vars yttre blommor är betydligt större än de inre. Luktvädd Stödbladen är örtartade och mellan blommorna sitter hinnlika fjäll. Kronan är femflikig. Frukten är en nöt som sitter innesluten i ytterfodret. Ytterfodret har åtta ribbor och vidgar sig upptill i ett hinnartat bräm, innerfodret har fem bleka borst.
Luktvädd är mycket lik fältvädd (S. columbaria), den senare har dock parflikiga nedre blad, doftlösa blommor, samt innerfoder med bruna borst.

Luktvädd i frukt Utbredning. Luktvädd är sällsynt och förekommer bara i Skåne. Den växer på sandfält och gräshedar på kalkrik mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades år 1824 (Nordstedt 1920).

Luktvädd Etymologi. Artnamnet canescens kommer av latinets canescere (gråna, vitna) och betyder grånande.

Familj: Dipsacaceae
Släkte: Scabiosa

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/scabi/scabcan.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg