Bestämningsnyckel

Dipsacaceae - Väddväxter

1. Stjälk taggig. Blommor i klotrunda eller cylindriska samlingar.
---kardväddar (Dipsacus) - 3 arter: bestämningsnyckel
1. Stjälk slät. Blommor i platta eller halvklotformiga samlingar.
---2

2. Högväxta örter, stjälk upp till två meter hög. Blommor gula.
---jätteväddar (Cephalaria) - 2 arter: bestämningsnyckel
2. Lågväxta till medelstora örter, stjälk upp till åtta decimeter hög. Blommor rosa till violetta, sällan vita.
---3

3. Krona femflikad. Ytterfoder i frukt med stort hinnartat bräm.
---fältväddar (Scabiosa) - 2 arter: bestämningsnyckel
3. Krona fyrflikad. Ytterfoder ej med hinnartat bräm.
---4

4. Blomsamling plattad, yttre blommor i blomsamlingen betydligt större än de inre. Blomfäste med borst mellan blommorna. Blad oftast flikiga.
---åkerväddar (Knautia) - 1 art: åkervädd (K. arvensis)
4. Blomsamling halvklotformig, alla blommor lika stora. Blomfäste med fjäll mellan blommorna. Blad oftast hela.
---ängsväddar (Succisa) - 1 art: ängsvädd (S. pratensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/nyckel.html
Senaste uppdatering: 5 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg