Bildgalleri

Åkervädd - Knautia arvensis L.


Åkervädd

Åkervädd

Åkervädd

Åkervädd

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/knaut/knauarv2.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg