Åkervädd

Knautia arvensis (L.) Coult.

Vetenskapliga synonym: Scabiosa arvensis L., Trichera arvensis (L.) Schrad.

Raudknapp Blåhat Ruusuruoho Rauðkollur Field Scabious Wiesen-Witwenblume

Åkervädd Beskrivning. Åkervädd är en flerårig, hårig och matt grågrön ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Bladen sitter motsatta, de övre bladen är vanligen djupt parflikiga, medan de nedersta ofta är hela, och ibland förekommer exemplar som endast har hela blad. Åkervädd blommar under högsommaren, från juni till augusti. Blommorna är små, vanligen blekt violettrosa och sitter samlade i platta, ett par centimeter breda korglika samlingar där de yttre blommorna är betydligt större än de inre. Kronan är fyrflikad, vanligen rosa till violett, men kan ibland vara vit. Frukten, som är helt innesluten i ytterfodret, är fyrkantig, plattad, hårig och har vid basen ett oljerikt bihang.
Åkervädd kan förväxlas med Åkervädd fältvädd (Scabiosa columbaria) och luktvädd (S. canescens), men de senare har femflikad krona, samt frukter vars ytterfoder har stort hinnartat bräm och ett kvarsittande foder med fem långa borst. Arten ängsvädd (Succisa pratensis) har blåvioletta blommor som alla är lika stora.

Åkervädd Utbredning. Åkervädd är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt även längre norrut. Den växer på öppna, torra marker som skogsbryn och vägkanter. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker).

Familj: Dipsacaceae
Släkte: Knautia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/knaut/knauarv.html
Senaste uppdatering: 24 juni 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg