Dipsacus L.

Kardväddar

Beskrivning. Tvååriga örter. Stjälk upprätt, taggig. Blad motsatta, ibland parvis sammanväxta runt stjälken. Blommor samlade i avlångt eller klotformigt, korgliknande huvud, alla blommor likstora. Stödblad tornuddiga. Blomfäste med tornuddiga fjäll mellan blommorna. Ytterfoder fyrkantigt och fyrflikigt. Foder litet, skålformigt. Krona blekt gulvit eller violett, fyrflikad, kronpip lång kronpip. Frukt en nöt som är innesluten i ytterfodret.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Dipsacus kommer av grekiskans dipsa (törst) och användes som ett växtnamn redan av Dioskorides.

Släktet har 15 arter. I Sverige förekommer bara en bofast art, sträv kardvädd (D. strigosus). Ytterligare tre arter, kardvädd (D. fullonum), flikig kardvädd (D. laciniatus) och vävarkarda (D. sativus), kan påträffas tillfälligt. I Danmark förekommer även arten hårig kardvädd (D. pilosus), som också felaktigt har uppgivits för Sverige.

Familj: Dipsacaceae

Arter:
kardvädd (D. fullonum)
sträv kardvädd (D. strigosus)
vävarkarda (D. sativus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/dipsa/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg