Bildgalleri

Sträv kardvädd - Dipsacus strigosus Roem. & Schult.


Sträv kardvädd

Sträv kardvädd

Sträv kardvädd

Sträv kardvädd

© Naturhistoriska riksmuseet 2005

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/dipsa/dipsstr2.html
Senaste uppdatering: 14 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg