Sträv kardvädd

Dipsacus strigosus Roem. & Schult.

Vetenskapliga synonym: D. pilosus auct.
Svenska synonym: borstig kardvädd

Lodnekardeborre Pindsvin-Kartebolle Sukakarttaohdake Yellow-flowered Teasel Schlanke Karde

Sträv kardvädd Beskrivning. Sträv kardvädd är en tvåårig ört som kan bli upp till två meter hög. Stjälken är upprätt, taggig och ofta grenig. Bladen sitter motsatta och är spetsigt äggformade, de nedre bladen har långa skaft medan de övre nästan oskaftade. Sträv kardvädd blommar i juli-augusti med små gulvita blommor. Blommorna sitter i klotrunda samlingar som är två till fyra centimeter i diameter och som har glest håriga stödblad och blomfjäll. Kronan är fyrflikad. Frukten är en nöt som sitter innesluten i ytterfodret.
Sträv kardvädd Sträv kardvädd är lätt att känna igen på den sina klotrunda blomsamlingar och taggiga stjälk. De andra arterna i släktet kardväddar (Dipsacus) har blommorna i avlånga cylindriska samlingar.

Sträv kardvädd Utbredning. Sträv kardvädd förekommer sparsamt i vägkanter, på ruderatmark, i snår och andra typer av kulturpåverkad mark. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1823 (Hylander 1971).

Övrigt. Arten har i en del äldre litteratur blivit sammanblandad med den snarlika arten hårig kardvädd (D. pilosus), som dock inte påträffats i Sverige. Hårig kardvädd förekommer närmast i Danmark.

Etymologi. Artnamnet strigosus betyder strävborstig.

Familj: Dipsacaceae
Släkte: Dipsacus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/dipsa/dipsstr.html
Senaste uppdatering: 14 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg