Kardvädd

Dipsacus fullonum L.

Vetenskapliga synonym: D. fullonum L. ssp. sylvestris (Huds.) P. Fourn., D. sylvestris Huds.
Svenska synonym: vild kardvädd

Kardeborre Gærde-Kartebolle Pikarikarttaohdake Wild Teasel Wilde Karde

Kardvädd Beskrivning. Kardvädd är en storväxt, tvåårig ört som kan bli nästan två meter hög. Stjälken är taggig och har motsatta blad, de övre bladen är skållikt hopväxta. Bladen är lansettlika med helbräddad eller sågtandad kant. Kardvädd blommar i juli-augusti. Blommorna är rosa till violetta och sitter i stora, täta, avlånga samlingar som kan bli nästan en decimeter långa. Mellan blommorna sitter fjäll som är tornuddiga med en lång och rak spets. Blomsamlingens stödblad är långa och uppåtböjda, ofta lika långa som blomsamlingen.
Kardvädd Kardvädd är mycket lik vävarkarda (D. sativus), men den senare har en blomsamling med mer eller mindre utåtriktade stödblad, samt fjäll med hård, nedåtböjd tornudd.

Kardvädd

Utbredning. Kardvädd förekommer tillfälligt i södra Sverige. Den växer på kulturpåverkad mark, till exempel i vägkanter och på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades 1870 då den uppgavs som förvildad i Lunds botaniska trädgård (Hylander 1971).

Kardvädd

Etymologi. Artnamnet fullonum kommer av latinets fullo (valkare, en person som valkar tyger) och betyder 'används vid valkning'.

Familj: Dipsacaceae
Släkte: Dipsacus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/dipsa/dipsful.html
Senaste uppdatering: 22 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg