Cephalaria Schrad. ex Roem. & Schult.

Jätteväddar

Beskrivning. Fleråriga, högväxta örter. Stjälk upprätt, slät, sparsamt hårig. Blad parflikiga. Blommor samlade i huvudlika korgar, kantblommor större än de inre. Blomfäste med fjäll mellan blommorna. Korgens stödblad med uddspets. Ytterfoder med åtta åsar, åttaflikat. Foder otydligt flikigt. Krona blekgul, fyrflikad. Ståndare fyra. Stift ett. Frukt en nöt som är innesluten i ytterfodret.
Kromosomtal: 2n=36 (jättevädd).

Etymologi. Släktnamnet Cephalaria kommer av grekiskans kefale (huvud).

Släktet har omkring 65 arter. I Sverige förekommer två odlade arter, alpjättevädd (C. alpina) och jättevädd (C. gigantea), som ibland kan påträffas förvildade. Ytterligare två arter har påträffats tillfälligt.

Familj: Dipsacaceae

Arter:
alpjättevädd (C. alpina)
jättevädd (C. gigantea)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/cepha/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg