Jättevädd

Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov

Vetenskapliga synonym: C. tatarica auct.
Svenska synonym: stor jättevädd

Gullknapp Skælhoved Isokirahvinkukka Giant Scabious

Jättevädd Beskrivning. Jättevädd är en flerårig ört med upprätt stjälk som kan bli upp till två meter hög. Stjälken är slät och har motsatta parflikiga blad. Jättevädd blommar i juli-augusti med blekgula blommor som sitter samlade i huvudlika korgar. Kronan har ett fyrflikat bräm och kantblommorna är något längre än de inre blommorna. Jättevädd Fjällen som sitter mellan blommorna är fint och tilltryckt håriga. Blommans ytterfoder har åtta åsar, samt fyra mindre och fyra större flikar. Frukten är en nöt som sitter innesluten i ytterfodret.
Jättevädd kan lätt förväxlas med alpjättevädd (C. alpina), den senare har dock något mindre blommor, samt ullhåriga fjäll mellan blommorna.

Jättevädd Utbredning. Jättevädd är en odlad art som sällsynt kan påträffas förvildad. Första fynduppgift som förvildad är från Lund, Skåne och publicerades år 1870 (Hylander 1971).

Jättevädd, blad Användning. Jättevädd odlas som prydnadsväxt i trädgårdar.

Etymologi. Artnamnet gigantea kommer av latinets gigas (jätte) och betyder 'mycket stor'.

Familj: Dipsacaceae
Släkte: Cephalaria

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/dipsaca/cepha/cephgig.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg