Diapensia L.

Fjällgrönor

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta och tätt tuvade vintergröna örter eller dvärgbuskar. Blad strödda, läderartade, smalt omvänt äggrunda, vanligen böjda. Blommor ensamma, långskaftade, tvåkönade, femtaliga. Foder blekt gulgrönt. Blomkrona sambladig, vit. Ståndare fem, ståndarsträngar korta, breda och sammanvuxna med kronan; ståndarknappar korta, i rät vinkel mot strängen. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en kapsel.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktnamnet Diapensia användes på 1500-talet om sårläka (Sanicula europaeae) från familjen flockblommiga växter (Apiaceae), namnet kommer eventuellt av grekiskans dia (genom) och pensos (smärta, kval), enligt Lid (1985).

Släktet har fyra arter, bara arten fjällgröna (D. lapponica) förekommer i Sverige.

Familj: Diapensiaceae

Art:
fjällgröna (D. lapponica)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/diapensia/diape/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 januari 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg