Bildgalleri

Fjällgröna - Diapensia lapponica L.


Fjällgröna

Fjällgröna

Fjällgröna

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/diapensia/diape/diaplap2.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg