Bestämningsnyckel

Cucurbitaceae - Gurkväxter

1. Fleråriga örter. Bär litet, omkring en centimeter i diameter.
---hundrovor (Bryonia) - 2 arter: bestämningsnyckel
1. Ett- eller fleråriga örter. Bär stort, minst ett par centimeter i diameter.
---vattenmeloner (Citrullus) - 2 arter: bestämningsnyckel

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cucurbita/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg