Citrullus Schrad.

Vattenmeloner

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, strävhåriga örter. Stjälkar nedliggande eller klättrande, med spiralvridna klängen. Blad strödda, handflikiga med tre upprepat och djupt flikiga lober. Blommor enkönade, enstaka. Krona gul, flikad till mitten. Han- och honblommor på samma planta (monoik). Hanblommor med tre ståndare. Honblommor med undersittande, elliptiskt, glest borsthårigt eller mjukludet fruktämne. Frukt kal, stor, grönmönstrad eller gulaktig. Frön stora plattade, mörkbruna.
Kromosomtal: 2n=22 (vattenmelon).

Etymologi. Släktnamnet Citrullus är en diminutivform av Citrus, vilket är det vetenskapliga namnet på släktet citrusar dit apelsin och citron hör.

Släktet har fyra arter. Arterna vattenmelon (C. lanatus) och kolokvint (C. colocynthis) kan påträffas tillfälligt i Sverige.

Familj: Cucurbitaceae

Arter:
kolokvint (C. colocynthis)
vattenmelon (C. lanatus)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cucurbita/citru/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg