Bryonia L.

Hundrovor

Beskrivning. Fleråriga, klängande örter. Stjälkar strävhåriga, veka, med ogrenade klängen, klängen först raka, senare spiralformigt ihopvirade. Blad strödda, grunt handflikiga, huvudflikar tre till fem, spetsiga eller trubbiga. Blommor enkönade, femtaliga, ensamma eller i små klasar i bladvecken. Han- och honblommor på samma eller skilda plantor. Foderblad fem. Krona sambladig, femflikig, djupt kluven, gulvit till grönvit. Hanblommor med tre ståndare. Honblommor med ett stift, märke treflikigt. Frukt ett rött eller svart, fåfröigt bär. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=20.

Övrigt. Bland svenska växter känns hundrovorna genast igen på de örtartade stjälkarna med långa klängen som med tiden lindar sig spirallikt kring andra växter.

Användning. Hundrovor är gamla medicinalväxter som i äldre tid bland annat användes som laxermedel.

Etymologi. Släktnamnet Bryonia var ett grekiskt växtnamn hos Nikandros (död 133 f. Kr.).

Släktet har omkring tolv arter. I Sverige förekommer de två arterna hundrova (B. alba) och röd hundrova (B. dioica).

Familj: Cucurbitaceae

Arter:
hundrova (B. alba)
röd hundrova (B. dioica)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cucurbita/bryon/welcome.html
Senaste uppdatering: 11 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg