Bestämningsnyckel

Bryonia L. - Hundrovor

1. Bär svarta. Sambyggare, med han- och honblommor på samma planta. Honblommornas krona ungefär lika lång som fodret. Stift med kala märken.
---hundrova (B. alba)
1. Bär röda. Tvåbyggare, med skilda han- och honplantor. Honblommornas krona mycket längre än fodret. Stift med hårigt papillösa märken.
---röd hundrova (B. dioica)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cucurbita/bryon/nyckel.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg