Röd hundrova

Bryonia dioica Jacq.

Vetenskapliga synonym: B. cretica auct., B. cretica ssp. dioica (Jacq.) Tutin

Raudgallbær Tvebo Galdebær Punakoiranköynnös White Bryony Zweihäusige Zaunrübe

Röd hundrova Beskrivning. Röd hundrova är en flerårig ört med långa strävhåriga skott som klättrar i omgivande vegetation med hjälp av talrika klängen. Bladen är handflikiga med tre till fem rundtrubbiga eller spetsiga, helbräddade flikar. Röd hundrova blommar i juni-juli, blommorna är grönvita och drygt en centimeter breda. Arten är tvåbyggare (dioik) och har skilda han- och Röd hundrova honplantor. Hanblommorna har tre sammanvuxna ståndare. Hos honblommorna är fodret ungefär hälften så långt som kronan och stiftet har hårigt papillösa märken. Frukten är ett rött bär.
Honblomma Röd hundrova liknar hundrova (B. alba), men den senare har svarta bär, han- och honblommor på samma planta, samt blad med spetsiga flikar, med en mittflik som är tydligt längre än de övriga. Hundrova har också honblommor med foder som är ungefär lika långt som kronan, samt kala märkesflikar. Röd hundrova i frukt

Utbredning. Röd hundrova är sällsynt och förekommer naturaliserad på kulturmark, vid hus och gårdar. Första fynduppgift är från Linköping och publicerades 1816 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet dioica betyder tvåbyggare, det vill säga med han- och honblommor på olika plantor.

Familj: Cucurbitaceae
Släkte: Bryonia

Giftig
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/cucurbita/bryon/bryodio.html
Senaste uppdatering: 8 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg