Crassulaceae

Fetbladsväxter

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, ofta mattbildande örter. Stjälk nedliggande till upprätt. Blad strödda eller motsatta, köttiga, platta eller ofta trinda, ibland samlade i tät basal rosett. Blommor en- eller tvåkönade, enstaka eller i glesa till täta kvastar. Kronblad fyra till tolv, vita, gula, rosa eller grönaktiga. Ståndare fyra, åtta till tio, eller talrika. Fruktämne översittande. Frukt en grupp av vanligen fyra till fem baljkapslar. Frön små, elliptiska till ovala.

Övrigt. De flesta representanterna för familjen har utpräglat köttiga blad i vilka vatten upplagras och de klarar genom denna anpassning långa perioder av torka.

Familjen har 33 släkten och omkring 1500 arter, det största antalet arter finns i Sydafrika. I Sverige finns fem släkten, taklökar (Sempervivum), hammarbytaklökar (Jovibarba), fyrlingar (Crassula), rosenrötter (Rhodiola) och fetblad (Sedum). Många av arterna odlas som prydnadsväxter i stenpartier och på klippor och murar, och ett flertal av dem har förvildats eller är kvarstående efter odling.
Till familjen hör många välkända krukväxter, till exempel våreld (Kalanchoë blossfeldiana), paradisträd (Crassula ovata), syskonkrassula (C. socialis) och trädtaklök (Aeonium arboreum). I handeln gå oftast dessa växter under namnet suckulenter tillsammans med kaktéer och arter ur flera andra växtgrupper.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Crassula - fyrlingar
Jovibarba - hammarbytaklökar
Rhodiola - rosenrötter
Sedum - fetblad
Sempervivum - taklökar

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 april 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg