Sempervivum L.

Taklökar

Beskrivning. Fleråriga örter. Blad i rosett, enkla, köttiga, oskaftade, helbräddade med kanthår. Bladrosetter ofta stora, öppna, blad utbredda. Blomstjälk upp till ett par decimeter hög, bladig. Blommor i toppställt knippe. Foderblad sammanväxta vid basen. Kronblad fria, omkring tolv, utåtriktade, rosa till purpurröda, med kanthår men utan körtelhår. Ståndare dubbelt så många som kronbladen. Frukt en grupp av baljkapslar. Förökar sig också vegetativt med sidoskott.
Kromosomtal: 2n= 36, 72.

Övrigt. Arterna i släktet hammarbytaklökar (Jovibarba) skiljs genom mer eller mindre uppåtriktade, kölade kronblad med körtelhåriga kanter.

Etymologi. Släktnamnet Sempervivum kommer av latinets semper (alltid) och vivus (levande).

Släktet har omkring 50 arter. Bara arten taklök (S. tectorum) är bofast i Sverige. Flera andra arter odlas och kan tillfälligt förvildas, till exempel spindelvävstaklök (S. arachnoideum).

Familj: Crassulaceae

Art:
taklök (S. tectorum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sempe/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg