Kaukasiskt fetblad

Sedum spurium L.

Svenska synonym: gravfetblad

Gravbergknapp Rød Stenurt Kaukasianmaksaruho Caucasian-stonecrop Kaukasus-Fetthenne

Kaukasiskt fetblad Beskrivning. Kaukasiskt fetblad är en flerårig, mattbildande ört med vanligen rosa blommor. Stjälkarna är nedliggande och rotslående, men de blombärande stjälkarna är upprätta och har vanligen motsatta blad. Bladen är platta och köttiga, omvänt äggrunda med avsmalnande killik bas, den yttre halvan av bladet är naggtandad. Kaukasiskt fetblad Kaukasiskt fetblad blommar i juli-augusti, blommorna är vanligen skära till smutsigt rosa och sitter i kvastlik ställning i toppen av stjälken. Kronbladen är lansettlika, åtta till tolv millimeter långa, och uddspetsade.
Kaukasiskt fetblad karaktäriseras av rosa blommor, samt blad med killik bas och naggtandad ytterdel. När den inte blommar förväxlas den ibland med den gulblommiga arten sibiriskt fetblad (S. hybridum), den senare har dock vanligen strödda blad som är sågtandade i yttre halvan.

Kaukasiskt fetblad Utbredning. Kaukasiskt fetblad är en odlad art som ibland förekommer förvildad, arten är härdig i hela landet. Den påträffas vanligen i närheten av bebyggelse, på berghällar, i vägkanter och ofta på murar och vid kyrkogårdar. Arten hör ursprungligen hemma i Kaukasus. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och Småland, och publicerades i Liljas Skånes flora år 1870 (Hylander 1971).

Kaukasiskt fetblad Användning. Kaukasiskt fetblad odlas som stenpartiväxt. Flera olika namnsorter odlas med blomfärger från vitt till purpurrött.

Etymologi. Artnamnet spurium betyder falsk, oäkta.

Familj: Crassulaceae
Släkte: Sedum

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/crassula/sedum/seduspu.html
Senaste uppdatering: 11 maj 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg